Kursy dla firm
TUTAJ INWESTUJESZ W SWOJĄ FIRMĘ,
A NIE TYLKO W PRACOWNIKA

Firmom oferujemy specjalne pakiety szybkich kursów językowych, dzięki którym pracownicy w ciągu kilku miesięcy sprawnie komunikują się po angielsku.

Gdy firmy finansują pracownikom naukę języka, często efekty przychodzą po latach, gdy pracownik i tak odchodzi już z pracy.

U nas będzie mówił po angielsku bardzo szybko, kiedy jeszcze nadal pracuje u Ciebie!

Oprócz wszystkich udogodnień, oferowanych Klientom indywidualnym, pakiety firmowe zapewniają
Firmie-Zleceniodawcy dodatkowo:

Firmowe rabaty grupowe, zależne od liczby uczestników i grup,
Pakiet Monitoringu Postępów oraz bieżący kontakt Opiekuna Projektu ze Zleceniodawcą, gwarantujący, że zainwestowane w kurs środki rzeczywiście zostaną optymalnie wykorzystane. U nas nie zdarza się zaniedbywanie ani zaniechanie nauki przez uczestników bez zgody i wiedzy Zleceniodawcy, co jest zmorą tradycyjnych kursów językowych,
Możliwość nauki w Firmie,
Specjalna oferta korporacyjna dla pracowników, którzy sami finansują naukę języka, ale chcieliby skorzystać z warunków, jakie zwykle dostępne są tylko dla Firm
Dojazd do firm
Monitorowanie postępu w pracy
Dostęp do dziennika obecności